PN-EN 9116:2016-03 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zawiadomienia o zmianie (NOC)

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
Przemysły lotniczy, kosmiczny i obronny opierają sią na projektowaniu i produkcji złożonych wyrobów obejmujących różne systemy, podsystemy i części składowe, z których każdy został zaprojektowany przez poszczególnych projektantów (organizację projektową) na różnych poziomach łańcucha dostaw. Każda organizacja projektowa kontroluje różne aspekty konfiguracji i specyfikacji odnoszących się do wyrobu. Kiedy w informacji projektowej zmiana jest żądana lub wymagana, zmianę należy ocenić pod kątem wpływów na zaawansowane systemy.
Gdy proponowane zmiany do informacji projektowych, organizacja projektowa zidentyfikowała jako niewielkie i niemające wpływu na wymagania dotyczące wyrobu lub specyfikacje, po zatwierdzeniu istnieje potencjalna możliwość ich równoległego wdrożenia i zaakceptowania. Zmiany, które wpływają na obowiązkowe wymagania klienta lub specyfikacje, przed wdrożeniem powinny być zatwierdzone. W wielu przypadkach, gdy działalność projektowa nie jest realizowana przez organizację projektową lub organ projektowy, ostateczne zatwierdzenie może nastąpić na kilku poziomach powyżej działalności projektowej. Typowy przepływ wymagań projektowych od organu projektowego do dostawcy i przebieg powiadamiania o zmianie jest przedstawiony na Rysunku 1.
Dostarczanie danych NOC zarówno w formie elektronicznej lub tradycyjnie w formie papierowej podlega zasadom i warunkom kontraktu z klientem. Obejmuje ono, tam gdzie ma to zastosowanie, dostęp do danych podlegających przepisom dotyczącym kontroli eksportu.
Proces wymiany, koordynacji i zatwierdzania danych NOC zmienia się w zależności od wielu wzajemnych relacji i porozumień pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi organizacjami. Informacja dostarczona w niniejszej Normie Europejskiej ma postać struktury dla dostarczania i zarządzania danymi, która pozwala na zwięzłe i precyzyjne komunikowanie się przy użyciu różnych metod. Jednym z celów niniejszej Normy Europejskiej jest dostarczenie zestawu danych, które mogą być zintegrowane w dowolnej formie komunikowania się (np. elektroniczna wymiana danych, złożenie w tradycyjnej formie papierowej).
Jeśli cała niniejsza Norma Europejska lub jej fragment jest powołana w kontrakcie, organizacja projektowa lub właściciel projektu (tzn. organizacje odpowiedzialne za projekt), które są odpowiedzialne za zarządzanie zmianą wyrobów używanych w zaawansowanych projektach, w celu przekazania klientowi powiadomienia o zmianie, powinny wykorzystywać informacje i procesy określone w niniejszej Normie Europejskiej i zgodnie z kontraktem.
1.2 Zastosowanie
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne wymagania dotyczące NOC dla organizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych. Włączone zostały te wymagania, które wewnętrzny/zewnętrzny dostawca lub podwykonawca powinien stosować przy dostarczaniu klientowi NOC w celu dopuszczenia zmiany lub powiadomienia o zmianie. NOC informuje klienta o fizycznych lub funkcjonalnych (łącznie z oprogramowaniem) zmianach w ustalonej konfiguracji podstawowej. Utrzymywanie NOC stanowi środek kontroli konfiguracji i obejmuje ewolucję części. Wymaganie to jest niezwykle ważne w komercyjnych/cywilnych wyrobach lotniczych, gdzie zmiany w certyfikowanych typach wyrobów są regulowane przepisami. Jednakże te same zasady są również wymagane w pewnym stopniu w wyrobach obronnych i kosmicznych na poziome wymogów kontraktowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9116:2016-03 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zawiadomienia o zmianie (NOC)
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9116:2015 [IDT]
ICS 03.120.10, 49.020