PN-EN 60688:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego na sygnały analogowe lub cyfrowe

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy przetworników mających wejścia i wyjścia elektryczne, przeznaczonych do pomiarów wielkości elektrycznych prądu przemiennego lub prądu stałego. Sygnał wyjściowy może być sygnałem analogowym w postaci prądu stałego lub napięcia stałego, albo sygnałem cyfrowym. W tym przypadku ta część przetwornika, która służy do komunikacji, powinna być kompatybilna z instalacją zewnętrzną. Niniejsza norma dotyczy przetworników pomiarowych stosowanych do przetwarzania wielkości elektrycznych takich jak: prąd, napięcie, moc czynna, moc bierna, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość, harmoniczne lub współczynnik zawartości harmonicznych, moc pozorna na sygnał wyjściowy. Niniejszej normy nie stosuje się do: przekładników odpowiadających normom z serii IEC 60044; przetworników stosowanych w procesach przemysłowych, odpowiadających normom z serii IEC 60770; urządzeń do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (PMD), zgodnych z normą IEC 61557-12. W obrębie zakresu pomiarowego sygnał wyjściowy jest funkcją menzurandu. Może być konieczne zasilanie pomocnicze. Niniejszą normę stosuje się: a) jeżeli częstotliwość nominalna wielkości wejściowej (wielkości wejściowych) zawiera się między 0 Hz a 1 500 Hz; b) jeżeli przetwornik pomiarowy stanowi część układu pomiarowego do pomiaru wielkości nieelektrycznej, niniejszą normę można stosować do przetwornika pomiarowego elektrycznego, jeżeli, z drugiej strony, obejmuje go zakres niniejszej normy; c) do przetworników przeznaczonych do różnorodnych zastosowań takich jak telemetria i sterowanie procesem, a także do wielu innych określonych środowisk. Cel niniejszej Normy Międzynarodowej stanowi: określenie terminologii i definicji dotyczących przetworników, których głównym zastosowaniem jest przemysł; ujednolicenie metod badań stosowanych do oceny parametrów przetworników; określenie granic dokładności i wartości wyjściowych dla przetworników.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60688:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego na sygnały analogowe lub cyfrowe
Data publikacji 07-06-2013
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60688:2013 [IDT], IEC 60688:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60688:2004 - wersja polska
ICS 17.220.20