PN-EN 60051-9:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60051-9:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Zalecane metody badań

Zakres

Norma określa zalecane metody badań dla elektrycznych przyrządów pomiarowych i używanych z nimi przyborów. Norma nie zawiera wymagań dla tych wyrobów. Odpowiednie wymagania są ujęte w normach od PN-EN 60051-1 do PN-EN 60051-8

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60051-9:2000 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Zalecane metody badań
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 03-09-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-9:1989 [IDT], EN 60051-9:1989/A1:1995 [IDT], EN 60051-9:1989/A2:1995 [IDT], IEC 60051-9:1988 [IDT], IEC 60051-9:1988/AMD2:1995 [IDT], IEC 60051-9:1988/AMD1:1994 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06501-09:1992 - wersja polska
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60051-9:2021-09 - wersja angielska