PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

Zakres

W niniejszej części ISO 5667 podano zasady, które należy stosować przy projektowaniu programów i technik pobierania próbek wód oraz postępowania z próbkami, pobranymi z rzek i strumieni do oceny cech fizycznych i chemicznych. Nie ma ona zastosowania do pobierania próbek wód z estuariów lub wód przybrzeżnych oraz do pobierania wód do badań mikrobiologicznych. UWAGA 1 Procedury dotyczące pobierania wód do badań mikrobiologicznych podano w ISO 19458. Niniejsza część ISO 5667 nie ma zastosowania do badania osadów, zawiesin, bioty ani do badania odcinków rzek lub strumieni przegrodzonych tamą. Nie ma również zastosowania do pasywnego pobierania próbek wód powierzchniowych (patrz ISO 5667-23). UWAGA 2 W przypadkach gdy występujące naturalnie lub wybudowane sztucznie tamy powodują zatrzymanie lub gromadzenie wody na kilka dni lub dłużej, dany odcinek rzeki lub strumienia zaleca się traktować jak zbiornik wody stojącej. Pobieranie próbek – patrz ISO 5667-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni
Data publikacji 05-12-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-6:2016 [IDT], ISO 5667-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska
ICS 13.060.10, 13.060.45
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5667-6:2016-12/A11:2020-10E