PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

Zakres

W niniejszej części ISO 5667 podano wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek, technik pobierania oraz utrwalania i postępowania z próbami wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych w warunkach wody otwartej oraz pokrytej lodem. Niniejsza część ISO 5667 ma zastosowanie do jezior z roślinnością wodną oraz bez roślinności wodnej. Wytyczne dotyczące pobierania próbek do badań mikrobiologicznych nie są objęte zakresem niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych
Data publikacji 16-10-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska
ICS 13.060.10, 13.060.45