PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych

Zakres

W niniejszej części ISO 5667 podano wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych. Podano informacje dla użytkownika, na co należy zwrócić uwagę podczas planowania i pobierania próbek wód podziemnych, w celu zbadania jakości ujęć wód podziemnych, wykrywania i oceny zanieczyszczenia wód podziemnych oraz pomocy w gospodarowaniu zasobami wód podziemnych, ich ochrony i rekultywacji. Niniejsza część normy ISO 5667 nie ma zastosowania do pobierania próbek związanych z codzienną kontrolą wody podziemnej używanej do celów spożywczych. Wytyczne obejmują pobieranie próbek wód podziemnych zarówno ze strefy saturacji (poniżej zwierciadła wody podziemnej), jak i ze strefy aeracji (powyżej zwierciadła wody podziemnej).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych
Data publikacji 16-10-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-11:2009 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5667-18:2004 - wersja polska, PN-ISO 5667-11:2004 - wersja polska
ICS 13.060.10, 13.060.45