PN-ISO 5667-18:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 18: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach zanieczyszczonych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach potencjalnie zanieczyszczonych gdy zanieczyszczenie występuje pod powierzchnią w wyniku migracji w dół substancji zanieczyszczonych, których źródło znajduje się na powierzchni lub tuż pod nią. Przedstawiono podstawy lokalizacji punktów pobierania próbek oraz przydatność różnych instalacji do monitoringu strefy aeracji i saturacji. Podano 19 terminów i definicji zastosowanych w niniejszej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5667-18:2004 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 18: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach zanieczyszczonych
Data publikacji 16-12-2004
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-18:2001 [IDT]
ICS 13.060.10, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska