PN-ISO 10381-5:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby

Zakres

Podano zasady postępowania podczas badaniach terenów miejskich i przemysłowych, w przypadku których wiadomo lub podejrzewa się, że nastąpiło ich zanieczyszczenie. Stosuje się je także gdy istnieje potrzeba ustalenia stanu zanieczyszczenia danego terenu albo potrzebne jest ustalenie jakości środowiska danego miejsca dla innych celów. Ponadto podano zasady zbierania informacji niezbędnych do oceny zagrożenia i/lub opracowania planów działań zaradczych (np. czy konieczna jest remediacja oraz sugestie jakimi sposobami najlepiej ją przeprowadzić). Zamieszczono jednak zasady dotyczące tylko wymaganych informacji ogólnych. W przypadku szczegółowych metod remediacji mogą być potrzebne dodatkowe informacje. Niniejszą część ISO 10381 stosuje się również w przypadku miejsc, gdzie nie oczekuje się zanieczyszczenia gleby, lecz będzie oznaczana jakość gleby (np. w celu upewnienia się, że nie występuje jakiekolwiek zanieczyszczenie)

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10381-5:2009 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby
Data publikacji 04-06-2009
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10381-5:2005 [IDT]
ICS 13.080.05