PN-ISO 10381-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek

Zakres

Podano ogólne zasady stosowane przy opracowywaniu programów pobierania próbek w celu scharakteryzowania i kontroli jakości gleby oraz identyfikacji źródeł i skutków zanieczyszczenia gleby i materiałów pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem: sposobów postępowania potrzebnych do lokalizowania punktów, z których można pobierać próbki do badania lub w których można instalować przyrządy do wykonywania pomiarów in situ, łącznie z późniejszymi obliczeniami statystycznymi; sposobów postępowania w celu określenia jakiej wielkości próbkę pobierać i czy łączyć próbki; metod pobierania próbek; metod umieszczania w pojemnikach, przechowywania i transportu próbek, które zapobiegają ich uszkodzeniu/zanieczyszczeniu

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10381-1:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek
Data publikacji 12-09-2008
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10381-1:2002 [IDT]
ICS 13.080.05