PN-ISO 10381-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych

Zakres

Opisano pobieranie próbek gleb z miejsc naturalnych i zbliżonych do naturalnych, obszarów wykorzystywanych do celów rolniczych (tereny uprawne i pastwiska), obszarów wykorzystywanych pod uprawy ogrodnicze (w tym ogrody przydomowe, ogródki działkowe), obszarów wykorzystywanych pod uprawy specjalne, szkółki, winnice itd., obszarów leśnych i zadrzewionych. Niniejszą część normy stosuje się w trakcie badań i oceny gleby w terenie, chemicznej, geochemicznej, fizycznej, biologicznej i radiologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych po pobraniu próbek, w laboratorium. Podano odpowiednie zasady opracowywania programów pobierania próbek, sposoby postępowania w terenie oraz dalsze postępowanie z próbkami przed ich transportem i przechowywaniem, poprzedzającym wstępne przygotowanie próbki (np. suszenie, rozdrabnianie)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10381-4:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych
Data publikacji 23-01-2007
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10381-4:2003 [IDT]
ICS 13.080.05