PN-ISO 10381-3:2007 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 3: Zasady dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Podano możliwe zagrożenia, na które narażone są próbki oraz osoby realizujące programy pobierania próbek w terenie, jak również ogólne zagrożenia, na które narażone jest środowisko. Na powyższej podstawie podano zasady jak zapobiegać tym niebezpieczeństwom oraz jak postępować w przypadku ich wystąpienia

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10381-3:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 3: Zasady dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 19-02-2007
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10381-3:2001 [IDT]
ICS 13.080.05