PN-ISO 10381-6:1998 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Zasady dotyczące pobierania, postępowania z próbkami i przechowywania próbek gleby przeznaczonych do badania tlenowych (aerobowych) procesów mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych

Zakres

Podano sposób postępowania, którego należy przestrzegać, wybór miejsca, z którego należy pobrać próbkę, opis miejsca pobrania, warunki pobierania, metodę pobierania, oznakowanie próbki, warunki transportu próbki, przygotowywanie próbki do oznaczań, warunki przechowywania, okres przechowywania próbek, wstępną inkubację próbek, sporządzanie sprawozdania z wykonanych czynności

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10381-6:1998 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Zasady dotyczące pobierania, postępowania z próbkami i przechowywania próbek gleby przeznaczonych do badania tlenowych (aerobowych) procesów mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10381-6:1993 [IDT]
ICS 13.080.05