PN-EN 50274:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50274:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przeciwporażeniowa -- Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim

Zakres

Podano wymagania dotyczące dodatkowych środków zapobiegających porażeniu prądem elektrycznym w wyniku dotyku części czynnych (dotyku bezpośredniego) przez personel wykwalifikowany lub przyuczony do obsługi niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic, w przypadkach konieczności ręcznego uruchomienia aparatów wewnątrz rozdzielnicy lub sterownicy, kiedy dla operatora nie może być zapewniony stopień ochrony co najmniej IP XXB

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50274:2003 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przeciwporażeniowa -- Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 26-03-2004
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 50274:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 50274:2004 - wersja polska