PN-EN 50274:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych

Zakres

Dotyczy zestawów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego. Podano wymagania dotyczące dodatkowych cech zapewniających ochronę przed porażeniem elektrycznym spowodowanym dotykiem bezpośrednim części czynnych niebezpiecznych, jedynie przez osoby wykwalifikowane i przeszkolone w sytuacjach, gdy muszą one ręcznie obsługiwać aparaty wchodzące w skład zestawu, w którym nie można uzyskać stopnia ochrony obsługiwanej powierzchni co najmniej IPXXB. Podano 14 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50274:2004/AC:2011P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50274:2004 - wersja polska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych
Data publikacji 26-03-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 50274:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50274:2003 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50274:2004/AC:2011P