PN-A-79734:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kwas cytrynowy spożywczy

Zakres

Norma nie dotyczy kwasu cytrynowego jako odczynnika chemicznego i farmaceutycznego. Wyróżniono dwie klasy jakości w zależności od zawartości kwasu cytrynowego i składników towarzyszących (np. wapnia, siarczanów etc.). W kolejnych tabelach opisano: wymagania organoleptyczne (jak: konsystencja, barwa, zapach, smak), fizykochemiczne (zawartość kwasu cytrynowego, arsenu, siarczanów etc.-9 cech), dopuszczalne odchylenia masy kwasu w opakowaniach, rodzaje badań (10 rodzajów) i sposób pobierania próbek metodą losową. W normie podano wytyczne pakowania, przechowywania i transportu, zasady kontroli jakości, sposób pobierania i przygotowania próbek i szczegółowy opis badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79734:1981 - wersja polska
Tytuł Kwas cytrynowy spożywczy
Data publikacji 17-04-1981
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79734:1966 - wersja polska
ICS 67.220.20