PN-EN 196-11:2019-01 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Metody badania cementu -- Część 11: Ciepło hydratacji -- Metoda kalorymetrii izotermicznej

Zakres

W niniejszej dokumencie określono aparaturę i procedurę określania ciepła hydratacji cementów i innych spoiw hydraulicznych metodą izotermiczną w różnych okresach pomiarowych.
Niniejsza procedura badawcza jest przeznaczona do pomiaru ciepła hydratacji cementu do 7 dni w celu uzyskania zgodności pomiędzy metodą izotermiczną (ICC) a EN 196-8 i EN 196-9. Niemniej jednak, dla niektórych aparatów, czas trwania badania może być krytyczny nawet jeżeli mogą działać prawidłowo w krótszych okresach pomiarowych.
W przeciwieństwie do EN 196-8 niniejszą metodą otrzymujemy ciepło hydratacji nieprzerwanie w sposób ciągły. Dodatkowo podawany jest wzrost ciepła w funkcji czasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-11:2019-01 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 11: Ciepło hydratacji -- Metoda kalorymetrii izotermicznej
Data publikacji 26-10-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-11:2018 [IDT]
ICS 91.100.10