PN-EN ISO 5667-3:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

Zakres

W niniejszej części ISO 5667 podano ogólne wymagania dotyczące pobierania, utrwalania, transportu i przechowywania wszystkich próbek wód, łącznie z próbkami przeznaczonymi do analizy biologicznej. Nie stosuje się normy do próbek przeznaczonych do analizy mikrobiologicznej, jak podano w ISO 19458, analiz ekotoksykologicznych, analiz biologicznych i pasywnego pobierania próbek, jak podano w zakresie ISO 5667-23. Niniejsza część ISO 5667 jest szczególnie przydatna, gdy próbek jednorazowych lub złożonych nie analizuje się w miejscu ich pobrania i muszą być transportowane do laboratorium

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5667-3:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody
Data publikacji 31-05-2013
Data wycofania 22-08-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-3:2012 [IDT], ISO 5667-3:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-3:2005 - wersja polska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska