PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono ogólne wymagania dotyczące pobierania, utrwalania, transportu i przechowywania wszystkich próbek wód, łącznie z próbkami przeznaczonymi do analiz biologicznych. Nie ma on zastosowania do próbek wody przeznaczonych do analiz mikrobiologicznych jak określono w ISO 19458, testów ekotoksykologicznych, testów biologicznych oraz pasywnego pobierania próbek, jak określono w zakresie ISO 5667-23. Niniejszy dokument jest szczególnie przydatny, gdy próbek jednorazowych lub złożonych nie analizuje się w miejscu ich pobrania i muszą być transportowane do laboratorium.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-3:2018 [IDT], ISO 5667-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-3:2013-05 - wersja angielska
ICS 13.060.45