PN-EN ISO 5667-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania

Zakres

Podano ogólne zasady oraz dostarczono wytycznych dotyczących projektowania programów i technik pobierania próbek wody (łącznie ze ściekami, osadami, odpływami i osadami dennymi) we wszystkich aspektach pobierania próbek. Nie uwzględniono natomiast szczegółowych instrukcji dotyczących specyficznych sytuacji pobierania próbek, które podano w innych częściach normy. Nie uwzględniono także pobierania próbek do badań mikrobiologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-1:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania
Data publikacji 21-02-2008
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-1:2006 [IDT], EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 5667-1:2007/AC:2007 - wersja angielska
ICS 13.060.45