PN-ISO 5667-11:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące projektowania programów pobierania próbek, technik pobierania i postępowania z próbkami wód podziemnych pobranych w celu oceny fizycznej, chemicznej i mikorbiologicznej. Przedstawiono podstawowe cele programów pobierania próbek wód podziemnych: badanie jakości ujęć wód podziemnych, wykrywanie i ocena zanieczyszczeń wód podziemnych, pomoc w zarządzaniu zasobami wód podziemnych oraz spełnianie innych szczegółowych zadań. Podano zasady bezpieczeństwa dotyczące pobierania próbek wód podziemnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-11:2004 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych
Data publikacji 26-02-2004
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-11:1993 [IDT]
Zastępuje PN-C-04620-03:1976 - wersja polska
ICS 13.060.10, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska