PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

Zakres

Opisano szczegółowe zasady i wytyczne programowania i wyboru technik pobierania oraz utrwalania próbek wody i postępowania z próbkami wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych, przeznaczonymi do charakterystyki jakości oraz do celów specjalnych. Nie uwzględniono próbek do badań mikrobiologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych
Data publikacji 09-07-2003
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-4:1987 [IDT]
ICS 13.060.10, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska