PN-EN 1993-6:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-6:2009 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze suwnic

Zakres

(1) W niniejszej Części 6 EN 1993 podano reguły projektowania belek podsuwnicowych oraz innych konstrukcji
wsporczych dźwignic.
(2) Postanowienia podane w Części 6 uzupełniają, modyfikują lub zastępują odpowiednie postanowienia zawarte
w EN 1993-1.
(3) Norma obejmuje tory jezdne dźwignic w budynkach i na wolnej przestrzeni, w tym tory przeznaczone dla:
a) suwnic natorowych i podwieszonych oraz
b) wciągników jednoszynowych.
(4) Podano dodatkowe reguły projektowania dotyczące elementów wyposażenia, takich jak: szyny, odbojnice,
wsporniki, tężniki i łączniki. Jednakże reguły te nie obejmują torów jezdnych, które nie są montowane na konstrukcji
stalowej ani torów jezdnych przeznaczonych do innych celów.
(5) Dźwignice oraz inne części ruchome nie wchodzą w zakres tej normy. Postanowienia dotyczące dźwignic
podano w EN 13001.
(6) Projektowanie w strefach sejsmicznych – patrz EN 1998.
(7) Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe – patrz EN 1993-1-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1993-6:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze suwnic
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 16-07-2009
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1993-6:2007 [IDT]
ICS 53.020.20, 91.010.30, 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN 1993-6:2009 - wersja polska