PN-ISO 20279:2010 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Jakość gleby -- Ekstrakcja talu oraz oznaczanie jego zawartości metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną

Zakres

Podano metody ekstrakcji talu z gleby, z zastosowaniem kwasu azotowego(V) i nadtlenku wodoru oraz sposób oznaczania jego zawartości w ekstrakcie metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS). Optymalnym zakresem pracy, w przypadku niniejszej metody, jest stężenie w przybliżeniu od 0,05 mg/kg do 100 mg/kg. Tal ekstrahuje się z gleby mieszaniną kwasu azotowego(V) i nadtlenku wodoru oraz oznacza się w roztworze metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną, w której do kuwety grafitowej dozuje się porcjami określone objętości roztworu uzyskanego z próbki. Zwiększając stopniowo temperaturę w kuwecie, powoduje się procesy osuszania, termicznego rozkładu głównego składnika oraz termicznej dysocjacji na wolne atomy. Wynikiem absorpcji (w warunkach optymalnych) będzie ostry, symetryczny pik o wysokości proporcjonalnej do stężenia pierwiastka w roztworze

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 20279:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Ekstrakcja talu oraz oznaczanie jego zawartości metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną
Data publikacji 14-06-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 20279:2005 [IDT]
ICS 13.080.10