PN-EN 60051-3:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60051-3:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy

Zakres

Norma dotyczy watomierzy i waromierzy ze wskazaniami analogowymi oraz niezamiennych przyborów stosowanych z nimi. Podano klasyfikację, zakresy znamionowe oraz wymagania mechaniczne, elektryczne i konstrukcyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60051-3:1998 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy
Data publikacji 28-12-1998
Data wycofania 03-09-2021
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-3:1989 [IDT], EN 60051-3:1989/A1:1995 [IDT], IEC 60051-3:1984 [IDT], IEC 60051-3:1984/AMD1:1994 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06501-03:1992 - wersja polska
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60051-3:2021-09 - wersja angielska