PN-EN IEC 60051-3:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla watomierzy i waromierzy

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60051 stosuje się do watomierzy i waromierzy wskazujących o działaniu bezpośrednim mających wskazanie analogowe.
UWAGA Przyrządy wielofunkcyjne, patrz IEC 60051-7.
Stosuje się ją również do:
• przyborów niezamiennych (zdefiniowanych w 3.1.23 normy IEC 60051-1:2016) używanych z watomierzami
i waromierzami;
• zestawów tych przyrządów z tymi przyborami, pod warunkiem dokonania adiustacji dla takiego zestawu;
• elektrycznego przyrządu pomiarowego wskazującego o działaniu bezpośrednim, którego wskazy podziałki nie odpowiadają wprost wielkości elektrycznej na ich wejściu, pod warunkiem, że znana jest zależność między nimi;
• przyrządów i przyborów zawierających w swoich torach pomiarowych i/lub pomocniczych podzespoły elektroniczne.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:
• przyrządów specjalnego zastosowania objętych własnymi normami IEC;
• urządzeń specjalnego zastosowania objętych własnymi normami IEC, gdy są stosowane jako przybory

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60051-3:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla watomierzy i waromierzy
Data publikacji 03-09-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 60051-3:2021 [IDT], IEC 60051-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60051-3:1998 - wersja polska
ICS 17.220.20