PN-EN IEC 60051-2:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla amperomierzy i woltomierzy

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60051 stosuje się do amperomierzy i woltomierzy wskazujących o działaniu bezpośrednim ze wskazaniem analogowym.
UWAGA Przyrządy wielofunkcyjne, patrz IEC 60051-7.
Stosuje się ją również do:
• amperomierzy i woltomierzy wskazujących o działaniu bezpośrednim, których wskazy podziałki nie odpowiadają wprost wielkości elektrycznej na ich wejściu, pod warunkiem, że znana jest zależność między nimi;
• amperomierzy i woltomierzy wskazujących o działaniu bezpośrednim i przyborów zawierających w swoich torach pomiarowych i/lub pomocniczych podzespoły elektroniczne.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:
– przyrządów specjalnego zastosowania objętych własnymi normami IEC;
– urządzeń specjalnego zastosowania objętych własnymi normami IEC, gdy są stosowane jako przybory.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60051-2:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla amperomierzy i woltomierzy
Data publikacji 02-09-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 60051-2:2021 [IDT], IEC 60051-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60051-2:1998 - wersja polska
ICS 17.220.20