PN-EN IEC 60051-4:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 4: Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60051 ma zastosowanie do wskazujących analogowych mierników częstotliwości o działaniu bezpośrednim następujących typów:
• Wskazówkowe mierniki częstotliwości (jak określono w IEC 60051-1:2016, Podrozdział 3.2.11).
• Wibracyjne mierniki częstotliwości (jak określono w IEC 60051-1;2016, Podrozdział 3.2.12)
Niniejsza norma ma również zastosowanie do niewymiennych przyborów (jak określono w IEC 60051-1:2016, Podrozdział 3.1.23) stosowanych w miernikach częstotliwości.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60051-4:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 4: Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy
Data publikacji 03-09-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 60051-4:2021 [IDT], IEC 60051-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60051-4:1998 - wersja polska
ICS 17.220.20