PN-EN 60730-2-5:2015-06/A2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

Zakres

Wprowadzono wiele zmian. Zmieniono Przedmowę oraz Rozdziały: 1, 2 (dodano nowe terminy i definicje), 7, 11, 15, 17, 25, 27, znacząco zmieniono normatywny Załącznik H oraz wprowadzono zmianę w Załączniku J.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-2-5:2015-06/A2:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników
Data publikacji 28-10-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-5:2015/A2:2021 [IDT], IEC 60730-2-5:2013/AMD2:2021 [IDT]
ICS 97.120