PN-E-06501-03:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60051-3:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Watomierze i waromierze -- Wymagania

Zakres

Norma dotyczy analogowych watomierzy i waromierzy o działaniu bezpośrednim, a także przyborów niezamiennych przeznaczonych do pracy z watomierzami i waromierzami

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06501-03:1992 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Watomierze i waromierze -- Wymagania
Data publikacji 30-09-1992
Data wycofania 28-12-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-3:1989 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06501:1984 - wersja polska
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 60051-3:1998 - wersja polska