PN-EN IEC 61400-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 określono podstawowe wymagania projektowe dla zapewnienia strukturalnej integralności turbozespołów wiatrowych. Celem tego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed uszkodzeniem wskutek wszystkich rodzajów zagrożeń przewidywanych podczas planowanego okresu eksploatacji.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich podukładów turbozespołów, w tym funkcji sterowania i zabezpieczeń, wewnętrznych układów elektrycznych, układów mechanicznych i konstrukcji wsporczych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do turbozespołów wiatrowych o wszystkich wymiarach. Dla małych turbozespołów wiatrowych może być stosowane IEC 61400-2. W IEC 61400-3-1 wprowadzono dodatkowe wymagania dla instalacji przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych.
Zaleca się stosowanie niniejszego dokumentu łącznie z odpowiednimi normami IEC i ISO wymienionym w Rozdziale 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61400-1:2019-05/AC:2019-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania
Data publikacji 13-05-2019
Liczba stron 180
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-1:2019 [IDT], IEC 61400-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 61400-1:2006/A1:2010 - wersja angielska
ICS 27.180
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61400-1:2019-05/AC:2019-12E