PN-EN IEC 61400-3-1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 3-1: Wymagania projektowe dla stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 podano dodatkowe wymagania dotyczące oszacowania warunków zewnętrznych dla przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych i określono zasadnicze wymagania projektowe w celu zapewnienia integralności konstrukcji stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed uszkodzeniami od wszelkich zagrożeń podczas planowanego okresu eksploatacji.
W niniejszym dokumencie skupiono się na integralności konstrukcyjnej elementów strukturalnych przybrzeżnego turbozespołu wiatrowego ale również wzięto pod uwagę podsystemy takie jak mechanizmy sterowania i zabezpieczeń, wewnętrzne systemu elektryczne i systemy mechaniczne.
Turbozespół wiatrowy powinien być traktowany jako stały przybrzeżny turbozespół wiatrowy, jeżeli konstrukcja nośna jest narażona na obciążenie hydrodynamiczne i jest usytuowana na dnie morskim. Zaleca się, aby wymagania projektowe opisane w niniejszym dokumencie nie były traktowane jako wystarczające do zapewnienia integralności technicznej pływających przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych. Do instalacji pływających odniesiono się w IEC 61400-3-2. W pozostałej części niniejszego dokumentu zakłada się, że termin „przybrzeżny turbozespół wiatrowy” odnosi się do tych, które są przymocowane do dna morskiego.
Zaleca się, aby niniejsza norma była stosowana razem z odpowiednimi normami ISO i IEC wspomnianymi w Rozdziale 2. W szczególności niniejsza norma jest całkowicie spójna z wymaganiami IEC 61400-1. Poziom bezpieczeństwa przybrzeżnego turbozespołu wiatrowego projektowanego zgodnie z niniejszą normą powinien być wyższy lub równy poziomowi inherentnemu w IEC 61400-1. W niektórych rozdziałach, tam gdzie kompleksowe przywołanie wymagań pomaga w przejrzystości, uwzględnia się powielanie tekstu IEC 61400-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-3-1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 3-1: Wymagania projektowe dla stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych
Data publikacji 17-12-2019
Liczba stron 158
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-3-1:2019 [IDT], IEC 61400-3-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-3:2009 - wersja angielska
ICS 27.180
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61400-3-1:2019-12/A11:2021-01E