PN-EN ISO 10870:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Jakość wody -- Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich

Zakres

Opisano wybór urządzeń i metod pobierania próbek (działanie i parametry eksloatacyjne) stosowanych do oceny populacji makrobezkręgowców bentosowych w wodach słodkich (rzekach, jeziorach przepływowych i zbiornikach wód stojących). Uwzględniono urządzenia i metody odpowiednie do pobierania próbek wszystkich ważniejszych składników zespołów bentosowych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10870:2012 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich
Data publikacji 30-08-2012
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 10870:2012 [IDT], ISO 10870:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 27828:2001 - wersja polska, PN-EN 28265:2001 - wersja polska, PN-EN ISO 9391:2001 - wersja polska
ICS 13.060.70