PN-EN 10225-4:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla spawanych łukiem krytym (SAW) i zgrzewanych prądem wysokiej częstotliwości (HFW) kształtowników zamkniętych ze szwem wykonanych na zimno, stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich.
Graniczna grubość dla kształtowników zamkniętych okrągłych SAWL wynosi do 50,8 mm włącznie, dla kształtowników zamkniętych okrągłych HFW do 25,4 mm włącznie, a dla kształtowników zamkniętych kwadratowych i prostokątnych HFW do 12,5 mm włącznie.
Większe grubości dla kształtowników zamkniętych SAWL mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.
UWAGA 1 Niniejszy dokument zawiera Załącznik E dotyczący kształtowników zamkniętych okrągłych o granicznej grubości 30,0 mm i Załącznik F dotyczący kształtowników zamkniętych kwadratowych i prostokątnych HFW o wysokiej wytrzymałości wykonanych z gatunków stali od S500 do S700.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, lecz nie do stali dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.
UWAGA 2 Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik G dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.
Minimalne wartości granicy plastyczności do 690 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.
UWAGA 3 W niniejszej normie określono szereg gatunków materiału i stosownie do zamierzonego zastosowania i warunków eksploatacji użytkownik może dobrać gatunek najbardziej odpowiedni.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma wraz z normami PN-EN 10225-1, PN-EN 10225-2 oraz PN-EN 10225-3 zastępuje PN-EN 10225:2011.
Numer PN-EN 10225-4:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10225-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10225:2011 - wersja polska
ICS 77.140.75, 77.140.10