PN-EN 10225-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Kształtowniki

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla stali konstrukcyjnych spawalnych, stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich, w postaci kształtowników (np. dwuteowników H, dwuteowników I, zetowników, ceowników, kątowników i teowników) z wyłączeniem kształtowników zamkniętych. Ograniczenie grubości w niniejszej normie wynosi do 63 mm włącznie.
Dla gatunków stali o własnościach mechanicznych w kierunku poprzecznym (o znaku xL1O) nie można zamawiać kształtowników o szerokościach stopki mniejszych niż 180 mm i ceowników o szerokościach ramienia mniejszych niż 90 mm.
Większe grubości mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, lecz nie do stali dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.
UWAGA Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik C dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.
Minimalne wartości granicy plastyczności do 460 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma wraz z normami PN-EN 10225-1, PN-EN 10225-3 oraz PN-EN 10225-4 zastępuje PN-EN 10225:2011.
Numer PN-EN 10225-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Kształtowniki
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10225-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10225:2011 - wersja polska
ICS 77.140.10