PN-EN 60034-15:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-15:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 15: Poziomy wytrzymałości na udary napięciowe maszyn wirujących prądu przemiennego o uzwojeniach stojana z ukształtowanych zezwojów

Zakres

Norma podaje znamionowe poziomy wytrzymałości na udary napięciowe faza-ziemia maszyn elektrycznych wirujących prądu przemiennego, o napięciach znamionowych od 3 kV do 15 kV włącznie, z uzwojeniem stojana wykonanym z ukształtowanych zezwojów oraz metodykę wykonywania prób i wartości napięć, przykładanych do izolacji głównej i międzyzwojowej modelowych zezwojów, celem sprawdzenia zgodności z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-15:2002 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 15: Poziomy wytrzymałości na udary napięciowe maszyn wirujących prądu przemiennego o uzwojeniach stojana z ukształtowanych zezwojów
Data publikacji 28-01-2002
Data wycofania 23-07-2009
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-15:1996 [IDT], IEC 60034-15:1995 [IDT]
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60034-15:2009 - wersja angielska