PN-EN 60034-15:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 15: Poziomy wytrzymałości na udary napięciowe uzwojeń stojana z ukształtowanych zezwojów w maszynach wirujących prądu przemiennego

Zakres

Podano wymagania dotyczące maszyn elektrycznych prądu przemiennego z uzwojeniem stojana wykonanym z ukształtowanych zezwojów. Opisano metody badań oraz wartości napięć przykładanych dla izolacji głównej i międzyzwojowej modelowych zezwojów w celu sprawdzenia ich działania zgodnie z wymaganiami. Podano zasady oraz metody badań obowiązujące przy ustalaniu poziomu wytrzymałości na udary napięciowe. Podano definicje 5 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-15:2009 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 15: Poziomy wytrzymałości na udary napięciowe uzwojeń stojana z ukształtowanych zezwojów w maszynach wirujących prądu przemiennego
Data publikacji 23-07-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-15:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-15:2002 - wersja polska
ICS 29.160.01