PN-IEC 60364-7-717:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-717:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące zespołów ruchomych lub przewoźnych. Wymagania te uzupełniają, modyfikują lub zastępują wymagania ogólne normy wieloczęściowej PN-IEC 60364

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-7-717:2004 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne
Data publikacji 26-02-2004
Data wycofania 01-06-2007
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-717:2001 [IDT]
ICS 91.140.50, 29.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-717:2006 - wersja angielska