PN-EN 1028-1+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 1: Klasyfikacja -- Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Ustalono klasyfikację, wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla pożarniczych pomp odśrodkowych z urządzeniami zasysającymi, o nominalnej wydajności do 6000 l/min. Podano 32 terminy i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1028-1+A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 1: Klasyfikacja -- Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 27-11-2008
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1028-1:2002+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1028-1:2006 - wersja polska
ICS 13.220.10