PN-EN 1028-2+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

Zakres

Zweryfikowano wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa dla pożarniczych pomp odśrodkowych z urządzeniami zasysającymi. Podano metody weryfikacji (weryfikację typu i/lub weryfikację indywidualną), ustalono dokładność przyrzadów pomiarowych. Zasadę pomiaru i stosowane przyrządy przedstawiono w załącznikach normatrywnych (od B do I)

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1028-2+A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa
Data publikacji 17-09-2008
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1028-2:2002+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1028-2:2006 - wersja polska
ICS 13.220.10