PN-EN 71-13:2014-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-13:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące zapachowych gier planszowych, zestawów kosmetycznych, gier smakowych oraz zestawów dodatkowych. Określono wymagania odnośnie do stosowania substancji i mieszanin oraz w niektórych przypadkach odnośnie do ich ilości i stężenia w zapachowych grach planszowych, zestawach kosmetycznych, grach smakowych oraz zestawach dodatkowych do takich gier lub zestawów.
Takimi substancjami i mieszaninami są:
- zaklasyfikowane jako niebezpieczne w ustawodawstwie WE dotyczącym substancji niebezpiecznych [15, 16] i mieszanin niebezpiecznych [17];
- substancje i mieszaniny, które w nadmiernych ilościach mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci, które je stosują, i które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne w wyżej wymienionym ustawodawstwie; oraz
- jakiekolwiek inne substancje chemiczne i mieszaniny dostarczone z zestawem do wykonywania doświadczeń.
Ponadto, w niniejszej Normie Europejskiej określono zapachy wywołujące alergie, których stosowanie w zabawkach jest zabronione, wymagania dotyczące oznakowania, w szczególności odnoszącego się do zapachów wywołujących alergie oraz wymagania dotyczące listy zawartości, instrukcji użytkowania, sprzętu przeznaczonego do stosowania podczas aktywności i stosowania wysoko palnych cieczy.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do zabawek kosmetycznych, takich jak kosmetyki do zabawy dla lalek.
UWAGA Terminy "substancja" i "mieszanina" są zdefiniowane w rozporządzeniu REACH (WE) Nr 1907/2006 [18] i w rozporządzeniu CLP (WE) Nr 1272/2008 [16].

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-13:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe
Data publikacji 06-06-2014
Data wycofania 08-09-2021
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-13:2014 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
ICS 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-13:2021-09 - wersja angielska