PN-EN 1466:2015-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1466:2023-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wyrobów, które są przeznaczone do przenoszenia dziecka w pozycji leżącej za pomocą uchwytu (-ów) oraz dla stojaków, które mogą być używane w połączeniu z tymi wyrobami (patrz C.2).
Wyroby te są przeznaczone dla dziecka, które nie potrafi siedzieć samodzielnie, obracać się lub podnosić rąk i kolan, o maksymalnej masie 9 kg. W dalszej części, w niniejszej Normie Europejskiej, wyroby te są nazywane "gondolami" i zalicza się do nich wszystkie typy gondoli ze sztywnymi lub miękkimi bokami, a także kosze Mojżesza oraz wszelkie podobne wyroby.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań biorących pod uwagę dzieci niepełnosprawne.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1466:2015-02/AC:2015-10E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-06-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 1466:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 27-02-2015
Data wycofania 16-11-2023
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 1466:2014 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN 1466+A1:2008 - wersja polska
ICS 97.190
Zastąpiona przez PN-EN 1466:2023-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1466:2015-02/AC:2015-10E