PN-EN 12664:2002 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -- Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym

Zakres

Opisano zasady i procedury badania do określania oporu cieplnego próbki do badań albo w stanie suchym, albo sezonowanej do równowagi z wilgotnością powietrza z użyciem metod osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego, stosowanych do wszystkich średnich temperatur badania, przede wszystkim materiałów budowlanych, a także próbek każdego materiału, który spełnia określone wymagania. W załączniku A podano 18 terminów i definicji związanych z transportem ciepła i mierzonymi właściwościami

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12664:2002 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -- Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym
Data publikacji 31-12-2002
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 12664:2001 [IDT]
ICS 91.120.10, 91.100.01