PN-EN 12086:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano urządzenia i procedury stosowane do określania gęstości strumienia pary wodnej, przepuszczalności pary wodnej i współczynnika przepuszczania pary wodnej próbek do badań w stanie ustalonym w różnych zestawach określonych warunków badania. Jest ona stosowana w odniesieniu do wyrobów do izolacji cieplnej. Jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do materiałów jednorodnych i wyrobów, które mogą mieć stałe naskórki lub pokrycia z różnego materiału (-ów)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12086:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej
Data publikacji 31-07-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 12086:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12086:2001 - wersja polska
ICS 91.100.60