PN-EN ISO 12572:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12572:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej

Zakres

Określono metody badania z zastosowaniem naczyń do określania wielkości związanych z transportem pary wodnej, przepuszczalnością pary wodnej oraz współczynnikiem przenikania pary wodnej przez materiały budowlane w warunkach stanu stałego. Określono także różne zestawy warunków badania. Uwzględniono wszystkie materiały budowlane, łącznie z tymi, które zawierają okładziny i integralne naskórki. W pięciu załącznikach podano szczegóły metod badania odpowiednich dla różnych typów materiału. Określono zakres stosowania tych metod

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12572:2004 - wersja polska
Tytuł Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej
Data publikacji 26-03-2004
Data wycofania 18-10-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 12572:2001 [IDT], ISO 12572:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12572:2002 - wersja angielska
ICS 91.120.10, 91.100.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12572:2016-10 - wersja angielska