PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje profilu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano reguły dotyczące specyfikacji geometrycznych elementów integralnych i pochodnych, przy zastosowaniu symboli charakterystyk zarysu linii i zarysu powierzchni, zdefiniowanych w ISO 1101

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje profilu
Data publikacji 11-12-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 1660:2017 [IDT], ISO 1660:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1660:1998 - wersja polska
ICS 01.100.01, 17.040.40