PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanowiono reguły uzupełniające dla ISO 1011 do stosowania dla specyfikacji szyków i zdefiniowano reguły łączenia odrębnych specyfikacji dla specyfikacji geometrycznych, np. przy zastosowaniu symboli POZYCJI, SYMETRII, PROFILU LINII i PROFILU POWIERZCHNI, jak również PROSTOLINIOWOŚCI (w przypadku gdy elementy tolerowane są nominalnie współosiowe) i PŁASKOŚCI (w przypadku, gdy elementy tolerowane są nominalnie współpłaszczyznowe), jak wyszczególniono
w Załączniku C.
Niniejsze reguły stosuje się, gdy pola tolerancji są zgrupowane razem w zbiór z więzami położenia lub kierunku za pomocą modyfikatorów CZ, CZR lub SIM.
Niniejszy dokument nie obejmuje stosowania specyfikacji szyku w przypadku zastosowania wymagania minimum i maksimum materiału (patrz ISO 2692).
Niniejszy dokument nie obejmuje ustalenia bazy wspólnej (patrz ISO 5459) opartej na elementach szyku.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone
Data publikacji 01-10-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 5458:2018 [IDT], ISO 5458:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5458:2000 - wersja polska
ICS 01.100.20, 17.040.40