PN-EN ISO 6887-3:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych

Zakres

Niniejszy dokument określa zasady przygotowania próbek ryb i przetworów rybnych oraz ich zawiesin do badań mikrobiologicznych, gdy próbki wymagają innego przygotowania od metod podanych w ISO 6887-1. ISO 6887-1 podaje ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych.
Niniejszy dokument zawiera specjalne procedury do pobierania próbek surowych mięczaków, osłonic i szkarłupni z obszaru produkcji pierwotnej.
UWAGA 1: Pobieranie próbek surowych mięczaków, osłonic i szkarłupni z obszaru produkcji pierwotnej jest zawarte w niniejszej części ISO 6887 zamiast w ISO 13307, która określa zasady pobierania próbek z etapu rolnej produkcji pierwotnej.
Niniejszy dokument nie obejmuje przygotowania próbek zarówno do oznaczeń ilościowych jak i wykrywania obecności, jeśli szczegóły przygotowania są podane w odpowiednich Normach Międzynarodowych (np. ISO/TS 15216-1 i ISO/TS 15216-2 do wykrywania wirusa zapalenia wątroby typu A i norowirusów w żywności metodą real-time RT-PCR.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z ISO 6887-1. Ma ona zastosowanie do następujących surowych, przetworzonych lub mrożonych ryb i skorupiaków oraz ich przetworów (patrz Załącznik A do klasyfikacji podstawowych taksonów):
a) surowa ryba, mięczaki, osłonice, i szkarłupnie obejmuje:
— całą rybę lub filety, z lub bez skóry i głowy, wypatroszone;
— skorupiaki całe lub pozbawione skorupy;
— głowonogi;
— małże dwuskorukowe;
— ślimaki;
— osłonice I szkarłupnie.
b) przetworzone produkty obejmują:
— rybę wędzoną, w całości lub w postaci filetów, z lub bez skóry;
— ugotowane lub częściowo ugotowane, całe lub pozbawione skorupy skorupiaki, mięczaki, osłonice i szkarłupnie;
— ugotowana lub częściowo ugotowana ryba i wieloskładnikowe produkty na bazie ryb.
c) Surowe lub ugotowane mrożone ryby, skorupiaki, mięczaki i inne, w blokach lub w innej formie obejmują:
— rybę, filet ryby lub kawałki;
— całe lub pozbawione skorupy skorupiaki (np. płatki krabowe, krewetki) mięczaki, osłonice, szkarłupnie.
UWAGA 2: Celem prowadzonych badań dla tych próbek może być zarówno badanie higieny jak i kontrola jakości. Jednak opisane techniki pobierania próbek w niniejszym dokumencie odnoszą się głównie do badania higieny (na tkankach mięśniowych).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-3:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-3:2017 [IDT], ISO 6887-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-3:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6887-3:2017-05/A1:2021-04E