PN-EN ISO 5459:2011 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Bazy i układy baz

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono terminologię, reguły i metodykę oznaczania i interpretacji baz i układów baz w dokumentacji technicznej wyrobów. Norma zawiera też wyjaśnienia pozwalające użytkownikowi zrozumieć zastosowane pojęcia.
W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano operator specyfikacji (patrz ISO 17450-2) używany do utworzenia bazy lub układu baz. Operator weryfikacji (patrz ISO 17450-2) może przyjmować różną postać (fizycznie lub matematycznie) i nie jest przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej.
UWAGA Szczegółowe reguły dotyczące baz dla wymagań maksimum i minimum materiału są podane w ISO 2692.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5459:2011 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Bazy i układy baz
Data publikacji 29-01-2014
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 5459:2011 [IDT], ISO 5459:2011 [IDT]
ICS 01.100.20, 17.040.10