PN-EN ISO 2692:2015-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2692:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano wymaganie maksimum materiału, wymaganie minimum materiału i wymaganie wzajemności. Wymagania te można stosować tylko dla elementów wymiarowalnych.
Wymagania te stosuje się, aby zapewnić dodatkowe funkcje wyrobu, jeżeli wymiar i geometria są wzajemnie powiązane, np. aby zapewnić funkcje “montowalność części“ (dla wymagania maksimum materiału) lub “minimalna grubość ścianki“ (dla wymagania minimum materiału). Zwraca się jednak uwagę, że wymaganie maksimum materiału i wymaganie minimum materiału są również stosowane do realizacji innych konstrukcyjnych wymagań funkcjonalnych.
Jeżeli wykorzystywane jest wymaganie maksimum materiału, minimum materiału lub wzajemności, to ze względu na wskazane wzajemne powiązanie między wymiarem i geometrią nie stosuje się zasady niezależności zdefiniowanej w ISO 8015.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2692:2015-02 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)
Data publikacji 02-12-2016
Data wycofania 28-09-2021
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 2692:2014 [IDT], ISO 2692:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2692:2008 - wersja polska
ICS 01.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2692:2021-09 - wersja angielska