PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanowiono reguły uzupełniające dla ISO 1011 do stosowania dla specyfikacji szyku i zdefiniowano reguły łączenia oddzielnych specyfikacji dla specyfikacji geometrycznych np. przy zastosowaniu symboli POZYCJA, SYMETRIA, PROFIL LINII i PROFIL POWIERZCHNI, jak również PROSTOLINIOWOŚĆ (w przypadku, gdy elementy tolerowane są nominalnie współosiowe) i PŁASKOŚĆ (w przypadku, gdy elementy tolerowane są nominalnie współpłaszczyznowe) jak wyszczególniono w Złączniku C.
Niniejsze reguły stosuje się, gdy pola tolerancji są zgrupowane razem w zbiór z więzami położenia lub kierunku za pomocą modyfikatorów CZ, CZR lub SIM.
Niniejszy dokument nie obejmuje stosowania specyfikacji szyku w przypadku zastosowania wymagania minimum i maksimum materiału (patrz ISO 2692).
Niniejszy dokument nie obejmuje ustalenia bazy wspólnej (patrz ISO 5459) opartej na szyku elementów.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone
Data publikacji 10-08-2018
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza ISO 5458:2018 [IDT], EN ISO 5458:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5458:2000 - wersja polska
ICS 01.100.20, 17.040.40